Українські студеньтскі рухи: історія, проблеми, перспективи

Студенти завжди займали провідне місце в політичному житті. Українська молодь не виняток. 1990 рік в українській історії ознаменувався Революцією на …