Організаційні принципи та цілі Революційної Дії


Революційна Дія – анархістська організація, що об’єднує активних учасників анархічного руху. Ідейна платформа РД – соціальний анархізм та ілегалізм. Рупор нашої позиції – це сайт і соціальні мережі, в яких ми висловлюємо свою позицію з того чи іншого приводу, висвітлюємо діяльність анархічного руху, публікуємо інструкції та рекомендації. Матеріали, що публікуються на сайті, можуть бути або авторства членів організації, або авторства співчуваючих волонтерів. Редколегією сайту є сама організація, яка визначає якому матеріалу з’явитися на сайті.

РД є організацією, тому що для розвитку руху і наближення соціальної революції необхідна систематична, постійна активність, супроводжувана плануванням, аналізом і поліпшенням її ефективності. Для цього необхідні матеріальні, людські та інформаційні ресурси. Організація дозволяє розподіляти їх таким чином, щоб діяльність її учасників не замикалася на одному напрямку, а поширювалася на якомога більш широке поле практики. Організація має своє відділення в Білорусі – Революционное Действие.

Стратегічні цілі Революційної Дії

 • Висвітлення діяльності анархічного руху і просування анархічних ідей в суспільстві. Сайт здійснює функції рупора радикальної частини анархічного руху. Учасники організації можуть як брати участь, так і не брати участь у публікованих акціях та матеріалах. Хоча у сайту існує редколегія, публікуються практично всі матеріали, які надсилаються на пошту. Не публікуються лише акції від політичних опонентів, акції які не мають будь-якої медійної цінності, а також ті, які своїм форматом можуть дискредитувати анархізм. Редколегія Революційної Дії залишає за собою право вносити правки в орфографію, пунктуацію і правити граматичні помилки, а також редагувати стиль тексту в більш оптимальний вид, не змінюючи основної думки або посилання надісланого матеріалу.Крім безпосереднього форматування і публікації новини, редколегія здійснює розсилку прес-релізів в ЗМІ, розширення аудиторії акцій або інших матеріалів за допомогою соціальних мереж.
 • Створення сильного, підготовленого й організованого анархічного руху. Передача досвіду з покоління в покоління і кадрова підготовка: розвиток новобранців в підготовлених революціонерів, здатних вирішувати широкий сектор завдань, що постають перед рухом. Відсутність передачі досвіду – одна з найважливіших причин поразки багатьох перспективних рухів минулого. Частково для цих цілей слугує сайт, така ж робота ведеться і при безпосередній взаємодії з активістами. Основний наголос – в передачі практичного досвіду: від питань безпеки до вуличного акціонізму і радикальної практики. Але при цьому також важливо розповсюджувати ідеологічні принципи (анархо-комунізму, ілегалізму) і стратегічних оцінок (соціальної революції як єдиний спосіб досягнення анархізму) організації якомога ширше.В основі практичної роботи з активістами і учасниками соціальних рухів використовується принцип концентричних кіл.
 • Прагнення організації є бути колективом кращих організаторів і фахівців від анархічного руху, що стоять на близькій ідейній платформі. Революційна Дія виступає за синтез агітаційної роботи та прямої дії. За синтез роботи в медійному полі та роботи в полі підпільному. Робота в одному лише медійному полі без можливості радикальної боротьби робить рух слабким і нездатним адекватно відповідати на виклики часу. У той же час відхід у глибоке підпілля знекровить рух і унеможливить прихід тих людей, які зацікавлені в анархічному русі й реалізації анархічного суспільства на практиці.
 • Наближення соціальної революції як єдиного способу встановлення світового анархістського суспільства. Встановлення такого суспільства розглядається як реальне завдання і є кінцевою метою організації. При цьому, організація не вважає, що лише тільки її зусиллями або зусиллями її, як авангарду, така революція можлива. Ми бачимо можливою кооперацію з безліччю інших анархічних колективів по всьому світу, з близькими до нас ідейними позиціями.
 • Експансія – організація шукає шляхи до інтенсивного розширення, як в рамках України, так і за кордоном. Революційна Дія готова до міжнародної співпраці, обміну досвідом та взаємодопомоги.

Принципи Революційної дії

 • Членство в організації є закритим – ніхто за межами організації не повинен знати її актуального складу, учасники колективу не афішують свою приналежність.
 • В рамках організації здійснюється розподіл обов’язків. Кожен учасник відповідає за певні завдання і виконує спектр функцій, що забезпечують розвиток організації та руху.
 • Кожен член організації має рівне право голосу. Революційна Дія має фіксоване членство: людина може бути як прийнята в організацію, так і виключена з її лав. Всі рішення в організації приймаються при колективному обговоренні, стратегічно важливі питання вирішуються шляхом консенсусу, тактичні – шляхом голосування, якщо в ньому є необхідність.
 • Планування – ключ до успішної революційної роботи. Використання тих чи інших методів членами організації обґрунтовано об’єктивними обставинами, отримуваною користю для руху та перспективами розвитку, а не естетичною привабливістю та особистими симпатіями. Таким чином організація застосовує ті методи боротьби які найбільш доцільні в конкретний момент.
 • Конспірація – організація є напівпідпільною, частина результатів її діяльності не афішується і не публікується у відкритому доступі.
 • Ілегалізм – організація здійснює діяльність не оглядаючись на законність тієї чи іншої дії. На перше місце ставиться ефективність дії, є воно забороненим або дозволеним згідно із законом – другорядне.